การเรียนดี มีวินัย อนามัยสมบูรณ์
สาระสนเทศ
 
 
เมนูหลัก
 
บุคคลทั่วไป
54.205.221.22
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 54
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
54.205.xxx.xx
37.58.xxx.xx
37.58.xxx.xxx
37.58.xxx.xxx
180.76.x.xxx

  ทั้งหมด: 6
เวลาในขณะนี้:
Apr 23, 2014
11:17 pm ICT
 
เวลาออนไลน์
 
Calendar
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 
สถิติ
 
Recent Hits:
  • Today: 447
  • Yesterday: 415
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 3,515
  • 2009: 797
  • 2010: 32,844
  • 2011: 123,902
  • 2012: 123,150
  • 2013: 214,710
  • 2014: 66,981
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:15
  • Daily: 367
  • Monthly: 11,163
  • Yearly: 133,955
 
ระเบียบการรับสมัคร
โรงเรียนสวัสดิ์บวร  ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์บวรเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 แต่ละระดับชั้นดังนี้
 

- รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  (เนอร์สเซอรี่) (ตั้งแต่ อายุ 1 ปี  10 เดือน) ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน 

- รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นอนุบาล  1-3 ปิดรับสมัคร เข้าเรียนใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2556

- รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   (เข้าเรียนใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 29 มีนาคม  2556)         

หมายเหตุ   สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนเข้าเรียนใหม่   ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  2 ,3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   
          

ทดสอบพื้นฐาน   (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์    ภาษาอังกฤษ)  
                       

หลักฐานการสมัครทุกระดับชั้น  
สูติบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน(ลูก,แม่ ,พ่อ)  รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว (จำนวน  2  รูป)
        

มีบริการรถรับ ส่ง  นักเรียน  เรียนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  กับเจ้าของภาษา
        

ติดต่อสอบถาม  สมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการ โทร.  074-426063 
ยินดีต้อนรับน้องๆ สู่รั้วชมพู-ขาว ของชาวสบ.ค่ะ  หลักฐานการสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 ระดับอนุบาล1-3   และ ประถม 1
– 6
1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา และของนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายนักเรียน  1  นิ้ว  จำนวน 2 รูป  
4. เอกสารการจบจากสถานศึกษาเดิม  ขั้นตอนการสมัคร
1. เตรียม เอกสารตามที่ระบุไว้
2. นำนักเรียนมาพร้อมผู้ปกครองในวันสมัคร /ทดสอบ
3. พร้อมชำระเงินมอบตัวตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ    ระเบียบปฏิบัติการรับ - ส่งนักเรียน
1. เวลาส่งนักเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น.
2. เวลารับนักเรียนกลับ  ระดับอนุบาล 1-3   เวลา 14.30  
    ระดับประถม 1- 6  เวลา 15.30  น.               
    (ผู้ปกครองต้องรับนักเรียนไม่เกินเวลา 17.30 น.)
3. มีเหตุจำเป็นมารับนักเรียนเกิน เวลา 17.30 น. กรุณาโทรแจ้งคุณครูเวร/
    ครูประจำชั้นทราบล่วงหน้า
4. ผู้ปกครองแสดงบัตรรับนักเรียนทุกครั้ง   
5. กรณีให้ผู้อื่นมารับ กรุณาแสดงบัตรรับนักเรียน หรือ  บัตรประจำตัวประชาชน


          
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียน สวัสดิ์บวร 444/10 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (4420 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]